Omfotografering för eleverna som inte var med

På fredag kl 08.30 ska eleverna som inte var med fotas. Det sker i rummet mittemot Paradiset….

Annonser

Dagen lektion i B-språk engelska

Vill så gärna ge möjlighet till de elever som läser ett annat B-språk och därmed missade filmerna vi såg. Extremt sevärda, även för vuxna. De elever som inte skrev minst 20 meningar om tankar som väcktes när man såg filmerna i skolan, får göra det hemma el på läxhjälpen på onsdag el torsdag. Texten ska skrivas i ”My diary”. Övriga elever kan gott skriva också…

/Henrik

Läs skönlitteratur och få en ökad läsförståelse

Vill här göra lite reklam för vårt fina bibliotek som är öppet varje lunchrast, samt för vår eminente bibliotikarie Anki. Det är lite si och så med läsförståelsen i klassen och jag vill därför även påminna om vikten av att läsa skönlitteratur, helst lite varje dag i hemmet. Det kan väl vara en fin rutin att avsluta med och inte med mobiltelefon & sociala medier….

/Henrik

Hälsobesök åk 6AB

Nästa vecka börjar jag med att träffa eleverna i årskurs 6AB på hälsobesök. Jag kommer att hämta en elev i taget under olika dagar. Läraren får säga vilken elev kan gå ifrån under just deras lektion. Jag kommer inte att hinna träffa eleverna varje dag. Men jag beräkna hinna träffa alla under veckorna 40 och 41.

En hälsoundersökning innefattar kontroll av längd, vikt och rygg. Eleven erbjuds även ett kort samtal om trivsel, kamratrelationer, inlärning, eventuella hälsoproblem eller svårigheter, sömn, kost, fysisk aktivitet och pubertet.

Efter besöket skickas ett brev hem med längd och vikt och ev. kommentar om uppföljning eller önskad kontakt. Tillväxtkurvor bifogas.

Hör av er om ni har några frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning. Norma Bento. Skolsköterska. Tel: 08-535 34 504